Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố

04/05/2021 - 12:45

BDK.VN - Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 5-5-2021 đến 18-5-2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các huyện, thành phố.

Kiểm tra công tác bầu cử tại TP. Bến Tre.

Kiểm tra công tác bầu cử tại TP. Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 5-5 đến 18-5-2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các huyện, thành phố.

* Ngày 5-5-2021: đơn vị bầu cử (ĐVBC) số 1, TP. Bến Tre (ĐBQH); ĐVBC số 1, TP. Bến Tre (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT xã Bình Phú, Phường 5, Phường 6, Phường 7, tại hội trường UBND Phường 6; buổi chiều TXCT các xã Sơn Đông, Phú Tân, tại hội trường UBND xã Sơn Đông.

* Ngày 6-5-2021: ĐVBC số 1, TP. Bến Tre (ĐBQH); ĐVBC số 2, TP. Bến Tre (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, tại hội trường Văn phòng Thành ủy TP. Bến Tre; buổi chiều TXCT phường An Hội, Phường 4, Phường 8, phường Phú Khương và xã Phú Hưng, tại hội trường UBND phường Phú Khương.

* Ngày 7-5-2021: ĐVBC số 1, Châu Thành (ĐBQH); ĐVBC số 9, Châu Thành (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Phú An Hòa, Tân Thạch, An Phước và Thị trấn, tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; buổi chiều TXCT các xã An Hóa, Quới Sơn, Giao Long, Hữu Định, Phước Thạnh, tại hội trường UBND xã Giao Long.

* Ngày 10-5-2021: ĐVBC số 1, Châu Thành (ĐBQH); ĐVBC số 10, Châu Thành (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Phú Túc, Phú Đức, An Khánh, Tam Phước, Tường Đa, Sơn Hòa, An Hiệp, tại hội trường UBND xã Tường Đa; buổi chiều, ĐVBC số 1, Châu Thành (ĐBQH); ĐVBC số 11, Châu Thành (HĐND tỉnh) TXCT các xã Tân Phú, Tiên Thủy, Tiên Long, Quới Thành, Thành Triệu, tại UBND xã Tiên Thủy.

* Ngày 11-5-2021: ĐVBC số 1, huyện Bình Đại (ĐBQH); ĐVBC số 12, Bình Đại (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Tam Hiệp, Long Định, Phú Thuận, Long Hòa, Châu Hưng, Vang Quới Tây, tại hội trường UBND xã Phú Thuận; buổi chiều TXCT các xã Vang Quới Đông, Lộc Thuận, Thới Lai, Phú Vang, Định Trung, Phú Long, tại hội trường UBND xã Lộc Thuận.

* Ngày 12-5-2021: ĐVBC số 1, huyện Bình Đại (ĐBQH); ĐVBC số 13, Bình Đại (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT Thị trấn và các xã Bình Thới, Bình Thắng, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; buổi chiều TXCT các xã Thạnh Phước, Thới Thuận, Thừa Đức, tại hội trường UBND xã Thạnh Phước.

* Ngày 5-5-2021: ĐVBC số 2, Giồng Trôm (ĐBQH); ĐVBC số 3, Giồng Trôm (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Mỹ Thạnh, Phong Nẫm, Lương Hòa, Lương Quới, tại hội trường UBND xã Mỹ Thạnh; buổi chiều TXCT các xã Lương Phú, Thuận Điền, Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Long Mỹ, tại  hội trường UBND xã Long Mỹ.

* Ngày 6-5-2021: ĐVBC số 2, Giồng Trôm (ĐBQH); ĐVBC số 4, Giồng Trôm (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Bình Hòa, Bình Thành và Thị trấn, tại hội trường UBND xã Bình Thành; buổi chiều TXCT các xã Châu Bình, Châu Hòa, tại  hội trường UBND xã Châu Hòa.

* Ngày 7-5-2021: ĐVBC số 2, Giồng Trôm (ĐBQH); ĐVBC số 5, Giồng Trôm (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, tại hội trường UBND xã Tân Hào; buổi chiều TXCT các xã Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Hưng Nhượng, tại hội trường UBND xã Hưng Nhượng.

* Ngày 10-5-2021: ĐVBC số 2, Ba Tri (ĐBQH); ĐVBC số 7, Ba Tri (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Phú Lễ, Phước Ngãi, Vĩnh Hòa và Thị trấn, tại hội trường UBND Thị trấn; buổi chiều TXCT các xã Vĩnh An, An Đức, An Hòa Tây, An Bình Tây, An Hiệp, tại hội trường UBND xã An Bình Tây.

* Ngày 11-5-2021: ĐVBC số 2, Ba Tri (ĐBQH); ĐVBC số 6, Ba Tri (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận, tại hội trường UBND xã Bảo Thạnh; buổi chiều TXCT các xã Tân Thủy, An Thủy, tại hội trường UBND xã An Thủy.

* Ngày 12-5-2021: ĐVBC số 2, Ba Tri (ĐBQH); ĐVBC số 8, Ba Tri (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Xuân, Tân Mỹ, tại hội trường UBND xã Mỹ Chánh; buổi chiều TXCT các xã Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Ngãi Trung, An Phú Trung, tại hội trường UBND xã An Ngãi Trung.

* Ngày 5-5-2021: ĐVBC số 3, Mỏ Cày Bắc (ĐBQH); ĐVBC số 14, Mỏ Cày Bắc (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, tại hội trường UBND xã Nhuận Phú Tân; buổi chiều TXCT các xã Tân Bình, Hòa Lộc, Thành An, Tân Thành Bình, tại hội trường UBND xã Thành An.

* Ngày 6-5-2021: ĐVBC số 3, Mỏ Cày Bắc - Mỏ Cày Nam (ĐBQH); ĐVBC số 15, Mỏ Cày Bắc (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung, Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A, tại hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung; buổi chiều, ĐVBC số 3, Mỏ Cày Bắc - Mỏ Cày Nam (ĐBQH); ĐVBC số 16, Mỏ Cày Bắc (HĐND tỉnh) TXCT các xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, tại hội trường UBND xã Phước Hiệp.

* Ngày 7-5-2021: ĐVBC số 3, Mỏ Cày Nam (ĐBQH); ĐVBC số 16, Mỏ Cày Nam (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Đa Phước Hội, Tân Hội, An Thạnh, Thành Thới B và Thị trấn, tại hội trường UBND Thị trấn; buổi chiều ĐVBC số 3, Mỏ Cày Nam (ĐBQH); ĐVBC số 17, Mỏ Cày Nam (HĐND tỉnh) TXCT các xã Hương Mỹ, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Thành Thới A, An Định, An Thới, tại hội trường UBND xã Tân Trung.

* Ngày 10-5-2021: ĐVBC số 3, Thạnh Phú (ĐBQH); ĐVBC số 18, Thạnh Phú (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Bình Thạnh, Mỹ Hưng, Quới Điền và Thị trấn, tại hội trường UBND Thị trấn; buổi chiều TXCT các xã Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Hòa Lợi, Thới Thạnh, tại hội trường UBND xã Tân Phong.

* Ngày 11-5-2021: ĐVBC số 3, Thạnh Phú (ĐBQH); ĐVBC số 19, Thạnh Phú (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, An Nhơn, tại hội trường UBND xã Giao Thạnh; buổi chiều TXCT các xã An Thạnh, An Thuận, An Điền, An Qui, Mỹ An, tại hội trường UBND xã An Qui.

* Ngày 12-5-2021: ĐVBC số 3, Chợ Lách (ĐBQH); ĐVBC số 21, Chợ Lách (HĐND tỉnh): buổi sáng TXCT các xã Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, Hòa Nghĩa, Tân Thiềng và Thị trấn, tại hội trường UBND Thị trấn; buổi chiều ĐVBC số 3, Chợ Lách (ĐBQH); ĐVBC số 20, Chợ Lách (HĐND tỉnh) TXCT các xã Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Long Thới, tại hội trường UBND xã Vĩnh Thành.

T. Huyền - T. Kỳ (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN