Cần tuyên truyền, giải thích rõ cho người dân hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện

05/07/2022 - 19:13

Cử tri Nguyễn Thị Phương Chăm, ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách kiến nghị: Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vận động người dân tham gia, ban đầu tham gia đóng theo chuẩn hộ nghèo, cận nghèo là 700 ngàn đồng (số tiền hộ dân thực đóng là 1,368 triệu đồng, nhưng đến năm 2022 - 2025, hộ nghèo, cận nghèo tăng lên 1,5 triệu đồng) nên nhiều hộ dân không đồng tình, đề nghị ngành BHXH tuyên truyền, giải thích rõ cho người dân hiểu.

- UBND tỉnh trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 thì từ ngày 1-1-2022 theo tiêu chí thu nhập quy định “Khu vực nông thôn: 1,5 triệu đồng/người/tháng”; do đó, mức thu nhập tháng thấp nhất do người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện lựa chọn để tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 700 ngàn đồng lên 1,5 triệu đồng, thực hiện từ ngày 1-1-2022.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì mức đóng BHXH tự nguyện tăng. Trên cơ sở đó, Nhà nước hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 1-1-2022 cũng tăng lên. Cụ thể, đối với người nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng (tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng), người cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng (tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng); đối với đối tượng khác được nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng (tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng). Đồng thời, mức hưởng BHXH tự nguyện khi người tham gia đóng đủ thời gian quy định cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN