Giám sát việc thực hiện Đề án số 03 gắn với Chỉ thị số 01 và Đề án số 05 tại Thạnh Phú

18/08/2022 - 18:00

BDK.VN - Ngày 18-8-2022, đoàn giám sát 383 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện Đề án số 03 ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy “Về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, Đề án số 05 ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy “Về xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Chỉ thị số 01 ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi giám sát.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi giám sát.

Thời gian qua, việc cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy quan tâm và triển khai đầy đủ. Công tác tuyên tuyền, phổ biến và thực hiện nội dung các Đề án số 03, Đề án số 05 và Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy, các văn bản của huyện được tập trung quyết liệt. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cùng sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể đã đưa công tác huy động các nguồn lực xã hội thực sự trở thành phong trào rộng khắp và được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ đó giúp cho huyện huy động được nguồn lực tương đối lớn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện thời gian tới quan tâm huy động các nguồn nhân lực cho phát triển; sớm hoàn thành quy hoạch vùng; có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics; phát huy tối đa nguồn lực mà huyện có, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hạ tầng giao thông. Quan tâm hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Bên cạnh, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương lân cận; kịp thời tháo gỡ những khó khăn của cơ sở. Bổ sung thêm giải pháp của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các công trình, dự án trọng điểm…

Kết luận buổi giám sát, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá: Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy có sự quan tâm cụ thể hóa và quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án, chỉ thị của Tỉnh ủy; nghị quyết, kế hoạch của huyện; nhất là trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; phát huy tiềm năng hiện có, quan tâm phát triển nguồn nhân lực; giúp cho kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần tiếp thu các ý kiến thành viên trong đoàn để tổ chức thực hiện đề án, chỉ thị của Tỉnh ủy thời gian tới đạt hiệu quả; đề ra giải pháp để khắc phục những hạn chế còn gặp phải. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Quan tâm quy hoạch vùng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Quyết liệt trong cải cách hành chính để kêu gọi, thu hút đầu tư, phải giữ chân được nhà đầu tư ở lại với Thạnh Phú, chủ động kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến hải sản; quan tâm thực hiện tốt phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”; có lộ trình cụ thể trong phát triển đô thị;…

                                                                  Tin, ảnh: Văn Minh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN