Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 2 khóa VII nhiệm kỳ 2022 - 2027

08/12/2022 - 20:12

BDK - Ngày 8-12-2022, Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ 2 khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý đến dự.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo đánh giá chung, năm 2022, các cấp Hội CCB tỉnh tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai thực hiện tốt nghị quyết và kế hoạch năm 2022. Hội CCB tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt cao nhiều chỉ tiêu như: giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị được 17/11 cuộc, đạt 154,5%; vận động tặng nhà nghĩa tình đồng đội được 122/86 căn, đạt 141,86%; giới thiệu việc làm cho con em CCB được 2.054/1.570 em, đạt 130,8%; xuất khẩu lao động 183/157 em, đạt 116,5%... Cán bộ, hội viên (HV) CCB các cấp đều nhiệt tình tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ, các phong trào của cấp ủy địa phương, góp phần xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu: 100% HV kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 100% HV là đảng viên, 85% HV không là đảng viên (trừ số miễn sinh hoạt) tham gia học tập Nghị quyết của Đảng; không có HV khiếu kiện trái pháp luật. Phát triển HV đạt 98% trở lên. Tập hợp từ 75% cựu quân nhân (có mặt địa phương) vào sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở, tỷ lệ HV CCB tham gia sinh hoạt định kỳ đạt từ 75% trở lên. Phấn đấu 100% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cơ sở hội trung bình, yếu kém. Duy trì, nâng chất và nhân rộng mô hình “5+1”, mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”; toàn tỉnh vận động kinh phí xây dựng 86 nhà “Nghĩa tình đồng đội”...

Đại biểu dự hội nghị thảo luận nội dung về chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Khóa VII; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2022, phương hướng năm 2023; dự thảo kế hoạch chuyên ngành Hội CCB tỉnh năm 2023.

Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho đại diện lãnh đạo các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho đại diện lãnh đạo các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tổng kết hoạt động năm 2022, Hội CCB huyện Ba Tri và Hội CCB huyện Mỏ Cày Nam được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Trước đó, Hội CCB tỉnh đã vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của các cấp hội CCB tỉnh năm 2022, thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 của hội. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đề nghị trong năm 2023, các cấp hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong các phong trào thi đua và luôn nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, HV và nhân dân phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tham gia đóng góp xây dựng NTM, NTM nâng cao và đô thị văn minh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia lưu ý, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình “5+1” và “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” trong xây dựng hội vững mạnh toàn diện và xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, HV CCB tiếp tục gương mẫu đi đầu, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN