Hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

04/06/2021 - 12:40

BDK.VN - Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”, ngày 3-6-2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 3088 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Hưởng ứng tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021. Ảnh: Internet.

Hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021. Ảnh: Internet.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các nội dung liên quan đến biển, đảo như: tuyên truyền về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển;

Từ ngày 1-6 đến 15-6-2021 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 tập trung vào những hoạt động cụ thể: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội.

Tổ chức treo băng - rôn, pa-no, áp - phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo. Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về các phòng, chống dịch Covid-19.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN