Ký kết chương trình phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

07/05/2021 - 18:01

BDK.VN - Sáng 7-5-2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội.

Có 9 đơn vị, cơ quan tỉnh, gồm: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Theo chương trình phối hợp, nội dung phối hợp là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; các văn bản pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cung cấp thông tin, tài liệu truyền thông, đảm bảo kinh phí triển khai theo đúng quy định. Các đơn vị phối hợp chủ trì các nội dung phụ trách, xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai theo đúng tiến độ. Định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết năm có đánh giá kết quả chương trình phối hợp.

Mục đích việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và nhân dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó phát huy vai trò của các sở, ngành, Hội đoàn thể góp phần truyền thông, đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đi vào đời sống, góp phần thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN