Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

04/03/2019 - 07:23

BDK - Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Quy định số 31-QĐi/TU ngày 5-1-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Việc thực hiện quy định nêu gương của Đảng nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xung quanh nội dung này, Báo Đồng Khởi đã ghi nhận một số ý kiến của CB, ĐV hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Việt

* Ông Trần Quốc Việt - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Nói đi đôi với làm” luôn là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức cách mạng: “Nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Đối với CB, ĐV, việc “nói đi đôi với làm”, gương mẫu trong mọi phong trào hành động cách mạng là điều hết sức quan trọng.

Để thực hiện tính nêu gương của CB, ĐV, trước hết phải là một tuyên truyền viên tích cực, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cơ sở. Trong thực hiện nhiệm vụ, CB, ĐV phải vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Mỗi CB, ĐV cũng phải gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, các phong trào hành động cách mạng, góp phần chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương.

Bà Lê Thị Phú

* Bà Lê Thị Phú (tức cô Hai Tổng) - nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Qua câu chuyện về việc người dân ở xã Lộc Thuận (Bình Đại) ăn khoai lang, khoai mì để nhường cơm cho CB nằm vùng hoạt động cách mạng vào năm 1957 mà bà Lê Thị Phú (tức cô Hai Tổng) chia sẻ cho thấy niềm tin của người dân vào Đảng và ĐV vô cùng to lớn. Chính từ niềm tin ấy đã góp phần đưa Đảng ta lãnh đạo đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập, thống nhất đất nước.

Cô Hai Tổng cho biết: Để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, điểm mấu chốt là người CB, ĐV phải thật sự tốt, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên hàng đầu; đặc biệt là người lãnh đạo phải thực hiện tốt việc nêu gương.

Ông Trịnh Văn Y

* Ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre

Tỉnh ủy có quy định này là điều rất đáng mừng, bởi đã góp phần rất lớn trong việc nhắc nhở CB, ĐV, nhất là các cấp ủy, người đứng đầu thực hiện đúng quy định điều lệ Đảng. Tôi đã đi thực tế cơ sở gần 100 lần trong năm 2018 vừa qua để tìm hiểu các công trình, dự án đầu tư giao thông nông thôn thì mới thấy phần lớn ở địa phương nào gặp khó khăn, vướng mắc trong xây dựng công trình mà CB, ĐV địa phương đó xung phong đi đầu, làm gương thì người dân luôn đồng thuận làm theo.

Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, nếu có vướng đến CB mà CB  không chấp hành thì sẽ bị khựng lại ngay vì người dân sẽ vịn vào đó để trù trừ kéo dài. Do vậy, nếu thực hiện tốt quy định trên không chỉ góp phần rất lớn chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV, người đứng đầu mà còn tạo điều kiện để CB, ĐV, người đứng đầu năng động, sáng tạo, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao hơn.

Ông Hồ Công Năng

* Ông Hồ Công Năng - Tổ trưởng Tổ Đảng số 1, Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre

Tôi thấy thời gian qua, Đảng có nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, người đứng đầu và thực tế đã có nhiều CB, ĐV chấp hành khá tốt, nhất là người đứng đầu. Trước đây, Đảng có Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 về những điều ĐV không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 quy định trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc Tỉnh ủy ban hành Quy định số 31-QĐi/TU lần này cụ thể, nêu rõ hơn về trách nhiệm nêu gương, có sự phân định rạch ròi của từng cấp ủy, người đứng đầu, trước hết là của cấp ủy viên các cấp, của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành. Cho nên, quy định này rất quan trọng. Nếu từng CB, ĐV, người đứng đầu thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị trên thì sẽ ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dương Hùng Chiến

* Ông Dương Hùng Chiến - Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre

Thật ra chủ trương trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV đã được phổ biến từ nhiều năm qua. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai và cụ thể hóa việc thực hiện thông qua học tập, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ CB, ĐV. Việc nêu gương ở nhiều nơi trở thành tự giác, thường xuyên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chung chung; khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá chưa nghiêm túc. Nay đã có quy định này tôi thấy rất hay, có đối tượng cụ thể nhưng muốn thực hiện có hiệu quả thì trên dưới đều phải đồng lòng, tự giác chấp hành.

H.Hiệp - Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN