Sơ kết 5 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

06/04/2021 - 12:53

BDK.VN - Ngày 6-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; sơ kết công tác Mặt trận quý I-2021, chương trình công tác quý II-2021, nội dung công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại hội nghị.

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm theo gợi ý của chủ trì hội nghị về tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong quý I-2021, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đổi mới nội dung và hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đánh giá hiệu quả các phương pháp tuyên truyền hiện nay qua các phương tiện truyền thông, việc khắc phục "điểm nghẽn" trong công tác tuyên truyền. Tình hình dư luận xã hội với chủ trương của tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui xuân, công tác phòng chống dịch Covid -19, về vận động, hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Công tác phối hợp, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, những khó khăn cần tháo gỡ trong thực hiện các nội dung do Mặt trận chủ trì ở khu dân cư. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trữ nước ngọt trong mùa hạn mặn 2021, về giá nước sinh hoạt hiện nay.

Nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề về việc triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động mà Mặt trận tham gia và đề xuất những kiến nghị, giải pháp hay cho thời gian tới.

Về công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đại biểu tập trung thảo luận các nội dung mà Mặt trận tham gia, rút kinh nghiệm qua công tác hiệp thương, công tác phối hợp, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Ủy ban Bầu cử và các cơ quan bầu cử cùng cấp. Công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, các địa phương nêu lên những mô hình hay, cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động của công tác Mặt trận và đề xuất nhiều kiến nghị với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích tốt qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Quyền chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh đánh giá cao kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cũng như kết quả hoạt động của quý I-2021, vai trò của Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Quyền chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý: Trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Đề án đổi mới công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận qua mạng xã hội. Thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong các mặt công tác của Mặt trận, mở rộng mặt trận tập hợp quần chúng, nhất là bà con đồng bào tôn giáo.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN