Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên thông tấn, báo chí

14/07/2022 - 14:00

BDK.VN - Ngày 14-7-2022, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trần Thanh Lâm; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và gần 1.500 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và đơn vị liên quan tham dự trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Văn Thịnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên chia sẻ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các nội dung chính như: Giới thiệu những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng;  Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu của Đồng chí Trương Thị Mai.

Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Mỗi năm có nhiều kinh nghiệm và số lượng tham gia ngày càng đông, không chỉ là số lượng biên tập viên, phóng viên, mà còn là số lượng bài viết. Do vậy, đây là nguồn động viên khích lệ rất to lớn đối với các cơ quan làm công tác xây dựng Đảng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Sự quan tâm, cùng tham gia phối hợp để tuyên truyền sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hay nói rộng hơn là công tác xây dựng Đảng là yêu cầu rất quan trọng không chỉ các cơ quan làm công tác xây dựng Đảng, mà còn lan toả đến cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý và người dân  cùng phối hợp, tham gia để Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.

Việc tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu rất quan trọng, nhằm lan tỏa chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại hội XIII của Đảng đã bước qua năm thứ 2, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã cụ thể hóa nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã có các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, kiểm tra tình hình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Để tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, đặc biệt lưu ý 10 nhiệm vụ, giải pháp củng cố tổ chức xây dựng Đảng, đó là xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thứ nhất đó là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thể chế chủ trương của Đảng, quan điểm của Đảng trong nghị quyết, trong cương lĩnh hoạt động bằng những văn bản cụ thể để những chủ trương đó đi vào cuộc sống. Thứ hai, đó là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới, sáng tạo. Đây cũng là nội dung đang đặt ra nhiều vấn đề, bởi trong thời gian vừa qua, có những cán bộ vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau. Đảng luôn khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, chứ không phải vì lý do nào đó mà co lại an toàn và không dám làm việc, như vậy đất nước cũng không phát triển.

                                                                                              Tin, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN