Giám sát kết quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy

21/09/2022 - 21:14

BDK.VN - Chiều 21-9-2022, đoàn giám sát 385 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, làm phó trưởng đoàn có buổi giám sát Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì buổi giám sát.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì buổi giám sát.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TN&MT đã thể hiện được vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị. Xác định đây là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, do đó thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết. Quan tâm rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ với quy hoạch tỉnh.

Các chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Năm 2021, 2022, Sở TN&MT đã phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất đô thị và khu đô thị cấp huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị trên địa bàn huyện, thành phố; thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện.

Việc triển khai các dự án khu đô thị tiếp tục được thực hiện, trong đó một số dự án cơ bản đã thi công hoàn thành hạ tầng, đảm bảo việc vận hành, khai thác kinh doanh; công tác quản lý đất đai và môi trường đô thị có tăng cường, các chính sách quản lý từng bước được bổ sung.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá, Đảng ủy Sở TN&MT có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển đô thị, có phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng các đầu việc cụ thể.

Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU.

Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT đã quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo trách nhiệm hóa đối với cá nhân, tập thể trong công tác tham mưu, lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện dần đi vào nền nếp, đúng thực chất.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 06-NQ/TU, tạo sự đồng thuận. Quan tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị, trong đó 2 nội dung rất quan trọng là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong đấu giá quyền sử dụng đất, phát triển đô thị, xây dựng hành chính đô thị, xử lý các vướng mắc liên quan lĩnh vực ngành; rà soát lại đất công, đất bãi bồi, ven sông để làm tốt công tác quản lý nhà nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy làm tốt công tác nội bộ, phân công nhiệm vụ phải có kiểm tra, giám sát; duy trì chế độ họp, báo cáo, phát huy dân chủ, công khai. ​​

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN