Huyện ủy Mỏ Cày Nam sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2022

05/10/2022 - 18:25

BDK.VN - Ngày 5-10-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa XII sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 9 tháng năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân đến dự.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân phát biểu tại hội nghị

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân phát biểu tại hội nghị

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch làm việc với 16/16 đảng ủy xã, thị trấn và 7 chi bộ ngành huyện về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết năm 2022, qua đó góp sức, tháo gỡ khó khăn và định hướng giúp cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Qua đánh giá, cấp huyện có 256/294 đầu việc hoàn thành từ 75% trở lên, 32 đầu việc hoàn thành từ 50 - 74%, có 6 đầu việc dưới 50%.

Về tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp ước đạt 2.820,5 tỷ đồng, đạt 75,21% so Nghị quyết năm 2022 (đạt 3.750 tỷ đồng). Các chương trình, dự án, hoạt động sản xuất nông nghiệp được tập trung triển khai thực hiện gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 3.201 tỷ đồng, đạt 72% so Nghị quyết năm 2022, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tăng so cùng kỳ năm trước; các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phục hồi tốt sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận một số nội dung: Công tác phòng, chống sâu đầu đen hại dừa, tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng đô thị... Trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và Nhân dân trên địa bàn huyện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, hoạt động đi vào nền nếp và có hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường cho rằng: Với sự nỗ lực của Huyện ủy, các ngành, các cấp, địa phương và nhân dân, huyện đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các công trình, dự án trên địa bàn. Công tác xây dựng đảng có bước phát triển, kéo giảm đáng kể số lượng đảng viên vi phạm, được tỉnh đánh giá cao. Kinh tế của huyện được phục hồi tốt; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt khá so kế hoạch, tăng khá so cùng kỳ.

Bên cạnh những mặt làm được, Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường lưu ý: Một số cấp ủy cơ sở thực hiện chưa đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tổ chức, đảng viên vi phạm, còn trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở một số địa phương, đơn vị tiến độ thực hiện còn chậm; tiến độ giải ngân một số công trình, dự án đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng chậm triển khai thực hiện...

Để đạt mục tiêu huyện đề ra trong năm 2022, 3 tháng còn lại, Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường đề nghị các đại biểu quan tâm phát huy vai trò của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung quyết liệt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN