Mỏ Cày Bắc nâng chất hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

11/09/2020 - 07:20

BDK - Những năm qua, Mỏ Cày Bắc đã tập trung mọi nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ). Qua đó, giúp mọi thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh gọn, người dân và tổ chức không mất nhiều thời gian đi lại nhiều lần, nhiều nơi mới được giải quyết.

UBND huyện Mỏ Cày Bắc tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

UBND huyện Mỏ Cày Bắc tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Đột phá trong CCHC

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2015 của UBND huyện Mỏ Cày Bắc chỉ ra rằng: Tác động công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều hạn chế, nhất là hoạt động của BPTN&TKQ huyện chưa mang lại hiệu quả mong muốn. Trước tình hình trên, năm 2017, UBND đã tổ chức học tập kinh nghiệm trong vận hành, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Rút kinh nghiệm từ chuyến đi thực tế đó, tháng 10-2018, UBND huyện đã tự chủ nguồn lực của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ một phần của UBND tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của BPTN&TKQ huyện với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Có 7/13 xã đã đầu tư, hoàn thiện và bố trí BPTN&TKQ riêng trong khu trung tâm hành chính xã, có vị trí thuận lợi phục vụ người dân, có diện tích đạt chuẩn, trang thiết bị đầy đủ theo quy định; 6/13 xã còn lại gắn với tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện cũng sẽ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân.

Đến tháng 4-2019, hoàn thành, đưa vào hoạt động BPTN&TKQ của huyện theo hướng hiện đại. Từ khi đưa vào hoạt động BPTN&TKQ, chất lượng phục vụ người dân từng bước được nâng lên, các hạng mục, dụng cụ thiết yếu nơi công cộng nhằm phục vụ người dân đến làm hồ sơ được trang bị đầy đủ. Cán bộ, công chức (CB, CC) phụ trách BPTN&TKQ có năng lực, phẩm chất, chuyên môn và kỹ năng tốt; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được niêm yết và thực hiện tiếp nhận, giải quyết qua BPTN&TKQ; tỷ lệ TTHC trả kết quả đúng hạn tăng cao, các loại biểu mẫu được sử dụng đúng quy định.

Xây dựng chính quyền điện tử

Theo UBND huyện Mỏ Cày Bắc, hiện nay, thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử thông qua quá trình thực hiện công tác CCHC trong công tác chỉ đạo, điều hành sẽ tập trung vào các nội dung sau:

UBND huyện sẽ quan tâm nhiều hơn trong việc nâng cao nhận thức của CB, CC trong quá trình thực thi công vụ và việc ứng dụng, khai thác các tính năng của các phần mềm công nghệ như VNPT-iOffice, VNPT-iGate và ứng dụng chữ ký số. Quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC có đủ năng lực, phẩm chất và đạo đức để thực thi công vụ, nhất là bồi dưỡng các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở, làm việc khoa học... cho đội ngũ CB, CC của huyện, nhất là đội ngũ CB, CC làm việc tại bộ phận một cửa.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC; trong đó, tập trung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, TTHC; thường xuyên cập nhật, công khai TTHC mức độ 2, 3 trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Tiếp tục mở rộng, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, đánh giá về chất lượng thực thi công vụ của CB, CC, viên chức; tạo điều kiện để cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện, góp ý cho các ngành, các địa phương trong thực hiện CCHC; nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của nhân dân để có những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, chất lượng giải quyết TTHC tại BPTN&TKQ; chú trọng việc hướng dẫn TTHC không để người dân đi lại quá 1 lần. Lấy kết quả, chất lượng giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng CB, CC.

Tiếp tục rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung TTHC còn rườm rà, phức tạp và còn bất cập trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN