Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

24/06/2024 - 05:33

BDK - Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới (BĐG). Hoạt động BĐG và VSTBCPN ngày càng được lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Quan tâm giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ nông thôn.

Quan tâm giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ nông thôn.

Từ nhận thức tới hành động

Bến Tre có tổng dân số 1.289.098 người (nam 630.762 người, nữ 658.336 người). Đối với lĩnh vực BĐG, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam, Vụ BĐG, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành đã góp phần triển khai thực hiện tốt công tác BĐG và VSTBCPN của địa phương.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG được tăng cường thực hiện với nhiều hình thức. Các nội dung kế hoạch hoạt động VSTBCPN được triển khai rộng khắp, quán triệt đến các cấp, các ngành và được phổ biến đến toàn xã hội. Ban VSTBCPN tỉnh đã thực hiện định hướng các đơn vị báo, đài và hệ thống thông tin tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác BĐG, phòng chống bạo lực gia đình nhằm vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tham gia thực thi pháp luật. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Luật BĐG, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em… bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên ở các cấp, các ngành và nhân dân để thực hiện tốt Luật BĐG trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, coi việc thực hiện BĐG là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và mọi cá nhân.

Hệ thống giáo dục đã lồng ghép nội dung kiến thức về giới, BĐG vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về giới cho các em học sinh. Ngành y tế chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cải thiện và nâng cao sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế được phân bố rộng khắp, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh và tạo điều kiện thuận lợi để các bà mẹ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhất là đối tượng nữ tham gia bảo hiểm y tế. Từ đó, nữ giới được tiếp cận ngày càng nhiều các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, cơ hội việc làm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao trình độ học vấn, định kiến về giới đã phần nào được xóa bỏ, tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong gia đình giảm dần, tạo cơ hội cho nữ giới được phát triển về mọi mặt.

Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện thông qua các hoạt động truyền thông, hoạt động của các mô hình can thiệp, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển

Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cấp luôn coi trọng vai trò, vị trí, đánh giá cao năng lực của cán bộ nữ, thông qua chấp hành nghiêm túc các quy định về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, giải quyết chế độ đối với cán bộ nữ. Công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ nữ được các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện đảm bảo tính kế thừa, liên tục và phát triển.

Với mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ phát triển, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chiến lược rõ ràng cùng với quyết tâm mạnh mẽ đã mang lại những bước tiến lớn được thế giới ghi nhận trong công tác bảo đảm quyền của phụ nữ, thúc đẩy BĐG.

Tại tỉnh, những nỗ lực trong thực hiện BĐG của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần rút ngắn khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế, tạo thuận lợi cho phụ nữ được tiếp cận cơ hội học tập, lao động, tham gia hoạt động trong mọi lĩnh vực. Từ đó giúp chị em phụ nữ phát huy giá trị và trở thành nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng - Phó trưởng Ban VSTBCPN tỉnh, trong thời gian tới, Ban VSTBCPN sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch thực hiện công tác BĐG và hoạt động VSTBCPN năm 2024. Trong đó, thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng trong Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền công tác BĐG thông qua các sản phẩm truyền thông và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện lồng ghép kiểm tra, giám sát hoạt động BĐG và Ban VSTBCPN của cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Các đơn vị, địa phương thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào chương trình, kế hoạch công tác của ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác lồng ghép các hoạt động được quan tâm thể hiện trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho phụ nữ… 6 tháng năm 2024, tỉnh đã giới thiệu cho trên 13.600 chị em phụ nữ tiếp cận từ nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ Phụ nữ phát triển kinh tế, nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình.

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN