Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 54 đại biểu

03/03/2021 - 07:02

BDK.VN - Ngày 2-3-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-UBBC, ấn định số lượng đại biểu HĐND tỉnh, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu: 54 đại biểu; số đơn vị bầu cử: 21 đơn vị, cụ thể như sau:

Tại TP. Bến Tre có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 1, gồm 2 xã: Bình Phú, Sơn Đông và 4 phường: Phú Tân, Phường 5, Phường 6 và Phường 7; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 2, gồm 4 xã: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, Phú Hưng và 4 phường: Phường 4, Phường 8, Phú Khương và An Hội; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu).

Huyện Giồng Trôm có 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 3, gồm 10 xã: Mỹ Thạnh, Phong Nẫm, Lương Hòa, Lương Quới, Lương Phú, Thuận Điền, Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Long Mỹ; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 4, gồm thị trấn Giồng Trôm và 4 xã: Bình Hòa, Châu Bình, Châu Hòa, Bình Thành; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 5, gồm 6 xã: Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Hưng Nhượng; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu).

Huyện Ba Tri có 3 đơn vị bầu cử, được bầu 8 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 6, gồm 4 xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 7, gồm thị trấn Ba Tri và 8 xã: Phú Lễ, Phước Ngãi, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, An Đức, An Hòa Tây, An Bình Tây, An Hiệp; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 8, gồm 10 xã: Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Xuân, Tân Mỹ, Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Ngãi Trung, An Phú Trung; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu).

Huyện Châu Thành 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 9, gồm thị trấn Châu Thành và 8 xã: An Hóa, Hữu Định, Phước Thạnh, An Phước, Giao Long, Quới Sơn, Phú An Hòa, Tân Thạch; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 10, gồm 7 xã: Phú Túc,  Phú Đức, An Khánh, Tam Phước, Tường Đa, Sơn Hòa, An Hiệp; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 11, gồm 5 xã: Tân Phú, Tiên Thủy, Tiên Long, Quới Thành, Thành Triệu; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu).

Huyện Bình Đại có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 12, gồm 12 xã: Tam Hiệp, Long Định, Long Hòa, Phú Thuận, Châu Hưng, Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Thới Lai, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long; với dân số 67.975 người, được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 13, gồm thị trấn Bình Đại và 7 xã: Bình Thới, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu).

Huyện Mỏ Cày Bắc có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 14, gồm 7 xã: Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, Tân Bình, Hòa Lộc, Tân Thành Bình, Thành An; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 15, gồm 6 xã: Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung, Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu).

Huyện Mỏ Cày Nam có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 16, gồm thị trấn Mỏ Cày và 7 xã: Định Thủy, Phước Hiệp, Đa Phước Hội, Tân Hội, An Thạnh, Bình Khánh, Thành Thới B; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 17, gồm 8 xã: Hương Mỹ, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Thành Thới A, An Thới, An Định; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu).

Huyện Thạnh Phú có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 18, gồm thị trấn Thạnh Phú và 8 xã: Bình Thạnh, Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Quới Điền, Hòa Lợi, Mỹ Hưng; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 19, gồm 9 xã: An Thuận, An Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, Mỹ An, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải; được bầu 3 đại biểu (5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu).

Huyện Chợ Lách có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 4 đại biểu, gồm: Đơn vị bầu cử số 20, gồm 5 xã: Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Long Thới; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu); Đơn vị bầu cử số 21, gồm thị trấn Chợ Lách và 5 xã: Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, Hòa Nghĩa, Tân Thiềng; được bầu 2 đại biểu (3 ứng cử viên bầu lấy 2 đại biểu).

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN