Thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/11/2022 - 13:20

BDK.VN - Ngày 29-11-2022, Phó chủ tịch HĐND huyện Mỏ Cày Nam - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Văn Bé Tư chủ trì cuộc họp tổ thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam họp thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa X.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam họp thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa X. Ảnh: P. Tuyết

Tham dự cuộc họp có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, thành viên Tổ đại biểu.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo Nghị quyết (NQ) do UBND và Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X. Đối với Dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đa số đại biểu thống nhất và cho rằng: Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng UBND tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt NQ đề ra. Công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc tiêm vắc-xin thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P. Tuyết

Qua đây, đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến, đặc biệt là chế biến dừa trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam; tập trung xây dựng chuỗi giá trị, có giải pháp xúc tiến thương mại, kết nối đưa sản phẩm nông nghiệp nhất là trái dừa vào thị trường các nước. Trong phát triển đô thị cần có sự quan tâm nhiều hơn vì tiến độ còn chậm; quan tâm khâu giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn tỉnh; sớm quan tâm phê duyệt đề án xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới; ưu tiên nguồn vốn cho các huyện xây dựng nông thôn mới; có giải pháp hiệu quả trong thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023; thu gom rác thải, kéo giảm tai nạn giao thông.

UBND tỉnh quan tâm bổ sung các giải pháp đầu tư thực hiện nâng cấp các Khu di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu, Khu di tích Đồng Khởi; có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; tập trung thực hiện Đề án 8602 về công tác an sinh xã hội;

Trong năm 2023, UBND tỉnh, các ngành cần có dự báo tốt tình hình để có giải pháp thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội; việc giải ngân vốn đầu tư công cần dồn sức ngay từ đầu năm; tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính; quan tâm đánh giá tình hình miễn dịch cộng đồng trong tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng trưởng kinh tế cao nhưng cần nhận định, đánh giá việc hưởng lợi của người dân; đánh giá tình trạng thiếu giáo viên hiện nay để có giải pháp trong thời gian tới; đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp dẫn đầu; UBND tỉnh cần có giải pháp quản lý tài nguyên đất đai …

Thành viên Tổ đại biểu đã nghiên cứu các NQ còn lại, đề nghị UBND tỉnh có giải trình làm rõ thêm một số nội dung làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết và thống nhất với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với từng NQ và Tổ thống nhất trình HĐND, kỳ họp thứ 7 xem xét, thông qua.

Qua thảo luận, Tổ thống nhất chọn nội dung đề nghị đưa ra thảo luận tại kỳ họp: Thực trạng, giải pháp về phát triển doanh nghiệp, nhất là 30 doanh nghiệp dẫn đầu” và “Giải pháp tăng nguồn thu quyền sử dụng đất”.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri do Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Ba Tri Bùi Thành Dương - Tổ trưởng chủ trì. Đại biểu tập trung thảo luận các nội dung của NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã thông tin thêm với đại biểu trong tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời cho biết, sau 2 năm phòng chống dịch Covid-19, tất cả các chỉ tiêu NQ đều không đạt, riêng năm 2022 đạt khá. Năm 2023, tỉnh đưa ra chỉ tiêu cao hơn để phấn đấu, tăng tốc thực hiện đạt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu đề nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, tăng cường kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực, triển khai các dự án du lịch...

Qua thảo luận, tổ thống nhất chọn nội dung giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất được Nhà nước giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và sử dụng trên địa bàn huyện Ba Tri. Đối với nội dung chất vấn, tổ chọn nội dung Công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tổ cũng thống nhất lựa chọn nội dung Giải pháp duy trì diện tích đất lúa trên địa bàn tỉnh thảo luận tại hội trường.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thạnh Phú do Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Của - Tổ trưởng chủ trì cuộc họp. Đối với NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Đại biểu đề nghị tăng chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa từ 24% lên 25%; đối với chỉ tiêu thu gom chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn, đại biểu đề nghị có chỉ tiêu và giải pháp xử lý rác thải. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đại biểu đề nghị quan tâm các giải pháp để phát triển nguồn thu của tỉnh, kêu gọi đầu tư để phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao theo chỉ tiêu NQ đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Các NQ còn lại, sau khi trao đổi, thảo luận, tổ thống nhất theo ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Qua thảo luận, tổ đã lựa chọn 1 nội dung để đề xuất Thường trực HĐND tỉnh đưa ra thảo luận tại hội trường.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành do Tổ trưởng Huỳnh Thanh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích sâu, góp ý 31 dự thảo NQ; trong đó đại biểu thảo luận sâu đối với NQ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các NQ còn lại, tổ thống nhất theo ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, không có ý kiến góp ý. Qua thảo luận, tổ đã lựa chọn 1 nội dung để đề xuất Thường trực HĐND tỉnh đưa ra thảo luận tại hội trường: sự phù hợp giữa xây dựng và phát triển các khu đô thị mới với tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh và chọn 1 chuyên đề giám sát của tổ năm 2023: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2.

P. Tuyết - H. Hiệp - H. Trang - S. Nam - D. Lin

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN