Châu Thành ký kết trách nhiệm năm 2024 gắn với cao điểm thi đua 'Đồng khởi mới'

04/03/2024 - 06:39

BDK - Để xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tổ chức chương trình ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với các phó chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ngay từ đầu năm. Đây là năm thứ 2 Châu Thành ký cam kết nhằm tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 theo Nghị quyết (NQ) đề ra.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch UBND huyện năm 2024.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch UBND huyện năm 2024.

Xác định từng đầu việc cụ thể

Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2024, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thể hiện sự quyết tâm ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trần Hoàng Liêm đăng ký 11 đầu việc. Trong đó có ra mắt mô hình du lịch cộng đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch. Xây dựng mô hình vườn xanh, sạch, đẹp đạt 3ha. Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 6 người; giải quyết việc làm cho 105 lao động. Kéo giảm phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt so với năm 2023. Hòa giải cơ sở thành đạt từ 85% trở lên… “Để thực hiện đạt các đầu việc đề ra, địa phương sẽ có kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ mốc thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu NQ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trần Hoàng Liêm chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã An Phước Trần Thị Châu Giang cam kết tập trung giải pháp phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Xây dựng giao thông nông thôn đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tăng cường quản lý, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép; các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ tại địa phương. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Giải quyết hồ sơ trực tuyến trên 80%/tổng số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết trực tuyến.

Thay mặt các địa phương ký cam kết, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Thủy Nguyễn Thanh Phong cho rằng: Năm 2024 là năm sau cùng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện đưa Châu Thành ngày càng phát triển, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2025. Để đạt mục tiêu này, vai trò quan trọng của các địa phương là thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND huyện đề ra. Trong đó, cụ thể nhất là vai trò của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc điều hành, lãnh đạo nhiệm vụ tại địa phương được UBND huyện giao.

“Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho năm 2025 và quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu NQ đại hội đảng bộ các cấp với quyết tâm cao nhất các đơn vị ngành huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo tích cực thi đua và hưởng ứng phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” phấn đấu hoàn thành và đạt vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch UBND huyện năm 2024”, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lê Thị Mai Ngân nhấn mạnh. 

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra theo NQ năm 2024, phát biểu chỉ đạo tại lễ ký cam kết trách nhiệm, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo NQ số 09-NQ/HU ngày 5-12-2023 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các NQ thông qua tại Kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và chủ động, không trông chờ sự hỗ trợ từ cấp trên. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công. Tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập mới 120 doanh nghiệp theo chỉ tiêu NQ.

Triển khai sớm Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, thực hiện hoàn thành 26.500m đường giao thông nông thôn. Tăng cường công tác quản lý và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép; các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Triển khai công tác lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch trung tâm xã. Được công nhận 2 xã nông thôn mới - NTM (Tân Thạch, Giao Long); 3 xã NTM nâng cao (Tam Phước, An Phước, Tường Đa); 1 xã NTM kiểu mẫu (Thành Triệu); hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Có trên 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở trên. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hoàn thành công tác sắp xếp pháp lý các đơn vị trường, tập trung thực hiện hoàn thành các đầu việc theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn không quá 1,35%. Phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành lần thứ II năm 2024…

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu NQ Huyện ủy, NQ HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024 của UBND huyện.

“Sau lễ ký kết, đề nghị trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn biến nội dung ký cam kết thành ý chí, quyết tâm, chủ động cụ thể hóa, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ để việc ký kết mang lại kết quả thật sự. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, phân kỳ thực hiện nội dung cam kết, xác định rõ nguồn lực, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung cam kết. Sau buổi họp mặt, triển khai ngay nội dung đã cam kết với chủ tịch UBND huyện cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị mình để cùng thực hiện”.

(Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN