Triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung

14/06/2021 - 17:41

BDK.VN - Ngày 14-6-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3312/UBND-KGVX về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung.

Thực hiện Công văn số 4403/CV-BCĐ, ngày 30-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý: lắp đặt camera và đảm bảo kết nối liên tục 24/7 để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của người cách ly và những người phục vụ (lễ tân, phục vụ buồng phòng, nhân viên y tế...); thực hiện quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát theo hướng dẫn camera.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành khảo sát và hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh lắp đặt camera và hệ thống kết nối.

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện giám sát cách ly y tế liên tục bằng hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; đề xuất xử lý đối với những cơ sở cách ly y tế tập trung không thực hiện lắp đặt và giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống camera.

Tổ chức triển khai hướng dẫn camera cho các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện theo các quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly y tế tập trung và kết nối với hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát theo Công văn số 4403/CV-BCĐ, ngày 30-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thiên Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN