Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2022

30/10/2022 - 11:24

BDK.VN - Ngày 30-10-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII, năm 2022.

Đến tham dự lễ khai giảng có Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Phạm Hữu Dự, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Trần Văn Phương và 50 học viên lớp bồi dưỡng.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Phạm Hữu Dự phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên dự bị có nhận thức đúng đắn và toàn diện những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế - xã hội  của Đảng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở. Trên cơ sở đó, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức, giữ vững danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến hết ngày 11-12-2022 với 10 chuyên đề theo chương trình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các học viên dự khai giảng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Phạm Hữu Dự đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành nội quy lớp học và theo sát các nội dung chuyên đề để đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN