Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII

30/12/2020 - 19:40

BDK.VN - Ngày 30-12-2020, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trong bối cảnh chung tình hình năm 2020 với dịch Covid-19 và hạn mặn diễn biến phức tạp, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật, các hội thành viên đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo trong công tác phòng chống, ứng phó. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Liên hiệp Hội. Đã đề cử 4 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công Đại hội các hội thành viên; tham gia thực hiện công tác giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 14.

Về công tác chuyên môn, hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ được đẩy mạnh. Phát hành đều đặn các bản tin của Liên hiệp Hội. Hoạt động tuyên truyền của các hội thành viên có nhiều chuyển biến tích cực nhằm phản ảnh kịp thời hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và tổng kết giải báo chí, biên soạn và phát hành kỷ yếu tác phẩm chọn lọc giải báo chí KHCN. Hoàn thành và nghiệm thu các đề tài khoa học, tham gia tư vấn và phản biện xã hội với 5 dự án, 7 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các sở, ngành tỉnh. Công tác phối hợp và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đạt kết quả cao.

Trong năm 2021, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức với diễn biến của dịch Covid -19, hạn mặn và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, là năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh... Liên hiệp Hội đã đề ra nhiều mặt công tác chuyên môn, công tác phối hợp, nghiên cứu quan trọng. Cùng các hội thành viên tiếp tục triển khai, thực hiện trên các lĩnh vực như: Xây dựng nông thôn mới, du lịch, các đề án, chương trình phát triển KHCN, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất tập trung theo liên kết chuỗi giá trị, củng cố tổ chức Hội và các hội thành viên...

Tại hội nghị, có các tham luận của các hội thành viên và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin, ảnh: T.Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN