Tỉnh đạt, vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

11/12/2023 - 05:18

BDK - Theo Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2023, tỉnh tập trung xây dựng đạt 15 xã nông thôn mới (NTM), 7 xã NTM nâng cao (NC); 2 xã NTM kiểu mẫu (KM). Với sự quyết tâm, quyết liệt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, nhất là sự đồng thuận của người dân, đến nay, tỉnh đã thực hiện đạt 16/15 xã NTM (vượt 1 xã); 7 xã NTMNC (đạt), 3/2 xã NTMKM (vượt 1 xã).

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Minh Đức trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Minh Đức trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Tập trung quyết liệt

Huyện Mỏ Cày Nam có 15 xã và 1 thị trấn, giai đoạn 2021 - 2025, Mỏ Cày Nam là địa phương đầu tiên có Đề án xây dựng huyện NTM được UBND tỉnh thông qua. Trên cơ sở đó, Huyện ủy, UBND huyện đã nhanh chóng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM đến nay, huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn xã NTM (100%), 4 xã đạt chuẩn NTMNC và 1 xã đạt chuẩn NTMKM.

Minh Đức là xã thứ 4 của huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn xã NTMNC. Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Bút cho biết: Minh Đức được UBND tỉnh công nhận xã NTM vào tháng 3-2021, đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Minh Đức xây dựng thành công xã NTMNC giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi được UBND tỉnh công nhận xã NTM, địa phương tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTMNC, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực nâng chất các tiêu chí (TC) xã NTM theo Bộ TC xã NTMNC được cán bộ, đảng viên nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức vật chất để thực hiện các TC tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thành công xã NTMNC.

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành cho biết: Năm 2023, nguồn vốn đầu tư công có hạn nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân, kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng huyện xây dựng đạt 4 xã NTM, 2 xã NTMNC.

Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ, có nhãn hiệu và liên kết trong sản xuất. Đến nay, toàn huyện có trên 6.375 vườn dừa đang thực hiện quy trình canh tác hữu cơ với tổng diện tích 5.596,8ha, chiếm trên 30% tổng diện tích vườn dừa của huyện; trong đó, có 4.760 vườn được chứng nhận đạt hữu cơ, diện tích 4.203ha; hiện đang được các công ty thu mua dừa trái, cơm dừa theo hướng bao tiêu sản phẩm với giá sàn và cao hơn giá thị trường từ 5 - 20% thông qua đầu mối là các hợp tác xã. Hiện toàn huyện có 15 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, kéo giảm liên tục so với năm trước.

Chương trình xây dựng NTM được tập trung thực hiện; năm 2023, tỉnh công nhận 16 xã NTM, 7 xã NTMNC; 3 xã NTMKM; lũy kế toàn tỉnh có 96 xã NTM (trong đó có 30 xã đạt chuẩn NTMNC, 5 xã đạt NTMKM), 9 xã đạt 15 - 18 TC, 34 xã đạt 10 - 14 TC. Đề án huyện NTMNC Chợ Lách và Đề án xây dựng huyện NTM: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Thạnh Phú đã được phê duyệt và đang triển khai. Đến nay, huyện Mỏ Cày Nam đạt cơ bản 9/9 TC huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, các huyện còn lại đạt cơ bản từ 3 - 5 TC; huyện Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 4/9 TC huyện NTMNC. Phong trào “Ngày Chủ nhật NTM” tiếp tục được thực hiện, thu hút được 202.653 người tham gia, trong đó người dân chiếm 58,6%, tổng số tiền huy động là 12,8 tỷ đồng.

Phấn đấu về đích sớm

Theo NQ năm 2024, tỉnh công nhận ít nhất 17 xã đạt chuẩn NTM, 14 xã NTMNC, 5 xã NTMKM; huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện NTM; phấn đấu huyện Châu Thành, Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc cơ bản đạt TC huyện NTM; huyện Chợ Lách cơ bản đạt TC huyện NTMNC. Nếu thực hiện đạt mục tiêu này trong năm 2024, tỉnh sẽ về đích trước 1 năm so với NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Mỏ Cày Nam theo NQ sẽ về đích huyện NTM vào năm 2024, qua rà soát huyện tự đánh giá đạt 6 TC gồm: quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, chất lượng môi trường sống, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Còn 3 TC chưa đạt: giao thông, y tế văn hóa giáo dục, môi trường. Hiện nay, địa phương đang chủ động liên hệ, phối hợp với các ngành tỉnh để được hướng dẫn thực hiện trên từng TC, củng cố hồ sơ trình thẩm định cố gắng tập trung thực hiện hoàn thành vào cuối năm nay để đầu năm 2024 đủ điều kiện xét, công nhận huyện NTM.

Để đạt mục tiêu về đích huyện NTM vào năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Võ Văn Út cho rằng: Huyện sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá sát hợp kết quả thực hiện từng TC huyện NTM, xác định cụ thể từng đầu việc và chủ động đưa ra các giải pháp nhằm sớm hoàn thành các phần việc thuộc về trách nhiệm của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát định kỳ và đột xuất để đảm bảo tiến độ công việc.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội trên lĩnh vực xây dựng NTM. Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tiên tiến đã góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng NTM trên địa bàn. Quan tâm tổ chức tốt “Ngày Chủ nhật NTM” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”.

 Tổ chức vận động, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đóng góp vật chất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện và thẩm tra, thẩm định từng TC, nhất là các chỉ tiêu, TC gặp khó khăn, vướng mắc. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thực hiện tốt kế hoạch tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phát triển, hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp của huyện.

“Năm 2023, trong điều kiện kinh phí khó khăn nhưng tỉnh đã điều hành linh hoạt để thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu trong xây dựng NTM, NTMNC, NTMKM. Theo nguồn lực công hiện có, tỉnh chỉ nhận 7 xã NTM, nhưng tỉnh đã chủ động điều hành và thực hiện đạt 16 xã NTM. Đây là điểm sáng của tỉnh về phân bổ nguồn ngân sách. Hoan nghênh các huyện đã có sự linh hoạt trong điều chuyển ngân sách thực hiện đạt mục tiêu xây dựng NTM và nhiều mục tiêu khác”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại Kỳ họp HĐND lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN