Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

07/06/2024 - 05:36

BDK - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế NN&PTNT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

Về tổ chức bộ máy, những năm qua, Sở NN&PTNT đã tập trung sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong một cách khoa học, tinh gọn, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên tổng thể bộ máy tổ chức, chỉ thay đổi cơ cấu tổ chức bên trong của các chi cục và đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) trực thuộc bước đầu đạt kết quả thiết thực.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội cho biết: Qua sắp xếp giảm được 23 đầu mối thuộc chi cục (10 phòng, 13 trạm), giảm 13 đầu mối thuộc các ĐVSN trực thuộc sở (5 trạm, 4 trại, 1 phân khu, 3 phòng). Về chức năng, nhiệm vụ: Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ đối với các ĐVSN sau: Đối với Trung tâm Khuyến nông, bổ sung chức năng tư vấn và dịch vụ nông nghiệp, đổi tên thành Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Bến Tre. Thành lập Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trực thuộc Sở NN&PTNT) và Khu sinh học Cái Mơn thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

Trong năm 2023, thực hiện theo Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTN ngày 30-12-2022 của Bộ NN&PTNT, sở đã tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và các chi cục trực thuộc sở. Qua sắp xếp cơ bản giữ nguyên tổ chức bộ máy như hiện tại (5 phòng chuyên môn và 7 chi cục), trong đó, chỉ có Chi cục Thủy sản có thay đổi về tổ chức bộ máy là thành lập Phòng Kiểm ngư trực thuộc chi cục, về biên chế thành lập Phòng Kiểm ngư trên cơ sở điều tiết biên chế công chức được giao cho sở.

Như vậy, sau 2 lần sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện tại, Sở NN&PTNT đã cơ bản ổn định cơ cấu tổ chức gồm Ban lãnh đạo sở, 5 phòng chuyên môn thuộc sở, 5 ĐVSN và 7 chi cục trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, chi cục, ĐVSN trực thuộc sở được tổ chức thực hiện theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phòng tổ chức cán bộ của sở luôn theo sát nhiệm vụ, thực hiện tham mưu tốt cho lãnh đạo sở hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, các đầu việc trong công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT Phạm Thanh Minh cho hay: Đạt được kết quả nêu trên trước hết là luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, cũng như của Ban giám đốc sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, luôn được sự lãnh đạo sâu sát từ UBND tỉnh; sự hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ từ Sở Nội vụ và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, đã giúp cho Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban giám đốc ngày càng được tốt hơn.

Nâng cao hiệu quả quản lý

Qua triển khai và thực tiễn đã chứng minh, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế các phòng, đơn vị là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh, của ngành và thể hiện tầm nhìn chiến lược giúp sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đúng quy định, nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính và ĐVSN thuộc sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính. Hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức; bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác trong các cơ quan, đơn vị. Quan tâm công tác cán bộ, trong đó công tác nhận xét, đánh giá công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đủ chuẩn, đủ năng lực lãnh đạo, điều hành.

Tập trung thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số của ngành, bám sát các mục tiêu, nội dung đã đề ra. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN