Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XV

03/06/2024 - 10:48

Phó bí thư Thường trưc Đảng ủy Khối Phạm Hữu Dự trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phạm Hữu Dự trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phạm Hữu Dự đến dự và phát biểu bế giảng lớp học.

Tham gia lớp học có 63 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Các học viên đã được tìm hiểu khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, báo cáo viên còn cung cấp thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; chú trọng hướng dẫn các học viên liên hệ, vận dụng, gắn lý luận vào thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận, trong đó, loại xuất sắc có 3/63 đồng chí (đạt 4,8%); loại giỏi 29/63 đồng chí (đạt 46%), loại khá 21/63 (đạt 33,3%) và loại trung bình 10/68 (đạt 15,9%).

Tin, ảnh: Trần Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN