Các khu, cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 44 ngàn lao động

07/06/2024 - 10:38

Khu công nghiệp (KCN) Giao Long có diện tích 164,22ha, đã lắp đầy 100% diện tích đất công nghiệp (124,41ha), với 36 dự án (trong đó có 20 dự án FDI). Tổng số lao động đang làm việc 29.048 người.

KCN An Hiệp có diện tích 72ha, đã lắp đầy 100% diện tích đất công nghiệp (49,541ha), với 16 dự án (trong đó, có 4 dự án FDI). Tổng số lao động đang làm việc 5.353 người.

Các KCN hoạt động đều có xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước,... cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu nhà đầu tư. Hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận (diện tích 230ha).

Theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt, tỉnh sẽ phát triển 14 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 918ha. Các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn, nhằm phát triển các CCN trên địa bàn quản lý.

Toàn tỉnh hiện có 8 CCN được thành lập, với tổng diện tích 317,94ha; có 7 cụm đã quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích 299,4ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 217,2ha, đã cho thuê 81,39ha. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 37,48% diện tích đất công nghiệp. 4 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động.

Các CCN có 28 dự án đăng ký đầu tư. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 7.839,02 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.953 lao động.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN