Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Huyện ủy năm 2024

17/06/2024 - 06:51

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2024, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã tập trung nỗ lực thực hiện Nghị quyết (NQ) Huyện ủy trong 6 tháng đạt kết quả tốt. Trong đó, thực hiện vượt 2/31 chỉ tiêu (CT); cơ bản đạt 4/31 CT; 15/31 CT đạt từ 50% trở lên; 7/31 CT đạt dưới 50%, trong đó có 2 CT chưa thực hiện; 3/31 CT đánh giá vào cuối năm. Từ kết quả trên sẽ làm tiền đề để huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các CT nhiệm vụ trong năm, hướng đến thực hiện đạt NQ Huyện ủy năm 2024.

Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của huyện nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của huyện nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Kết quả đạt được

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nội dung trên các lĩnh vực. Cụ thể như trong công tác xây dựng Đảng, các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2024, nhất là chủ đề năm 2024 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024; tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị các cấp. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Huyện đã quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giồng Trôm năm 2024; Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập và Tổ Giúp việc tái bản, bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Giồng Trôm (1930 - 2025). Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã kết nạp 102/130 đảng viên (đạt 78,46% NQ). Tổ chức tốt lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2, 19-5 đối với 137 đồng chí. Ban hành Kế hoạch xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Cho chủ trương công nhận 23/15 chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (đạt 153,33% NQ)…

Kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phục hồi tích cực và đạt một số kết quả trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, xâm nhập mặn được kiểm soát tốt với nhiều giải pháp hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Hiện toàn huyện có 51 sản phẩm (OCOP) đạt từ 3 sao trở lên (3 sản phẩm 4 sao và 48 sản phẩm 3 sao). Tổ chức trưng bày các sản phẩm (OCOP), sản phẩm tiềm năng (OCOP) trong chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, với 21 sản phẩm của 13 chủ thể tham gia. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi, tập trung gia tăng sản xuất, góp phần tạo đà cho tăng trưởng năm 2024. Giá trị sản xuất ước đạt 1.752/3.300 tỷ đồng, đạt hơn 52,2% NQ (tăng 15% so với cùng kỳ).

Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo hướng thực chất, hiệu quả. Đã công nhận mới 1 xã đạt chuẩn NTM (Tân Thanh), 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Châu Hòa, Châu Bình). Đến nay, toàn huyện có 12/20 xã đạt chuẩn NTM (các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí (TC) trở lên), trong đó, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tập trung hỗ trợ các xã hoàn thiện 19 TC NTM nâng cao đối với xã Sơn Phú; NTM đối với các xã: Bình Hòa, Hưng Nhượng, Thuận Điền; củng cố, nâng chất 19 TC NTM đối với xã Phong Nẫm (sau sáp nhập)…

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện các giải pháp cung - cầu lao động được tập trung; giải quyết việc làm mới cho 1.807/2.800 lao động (đạt hơn 64,5% NQ), trong đó số người tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài trúng tuyển 234 lao động, đã bay 198/280 lao động (đạt hơn 70,7% NQ). Đã bàn giao 135/50 căn nhà tình thương (đạt 270% kế hoạch); 42/30 căn nhà tình nghĩa (đạt 140% NQ)...

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Thu Phượng, trong 6 tháng cuối năm 2024, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, thực hiện phương châm 10 chữ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời cũng là Chủ đề năm 2024, Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025, kỷ niệm các ngày lễ trong 6 tháng cuối năm.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện Giồng Trôm (1930 - 2025) theo tiến độ. Lãnh đạo bám sát các nội dung kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đảng năm 2024, nhất là củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, gắn với xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Tổ chức tốt việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9, 7-11-2024. Lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ 2 cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ kế hoạch tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung củng cố, nâng chất, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác và chuỗi liên kết trên địa bàn huyện, trong đó giải quyết tốt khâu tiêu thụ dừa. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng chống thiên tai, sạt lở.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2024; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. Quan tâm công tác giải quyết việc làm, đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh -  Liệt sĩ (27-7). Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh… thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cùng hướng đến thực hiện đạt NQ năm 2024 theo định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy.

“Huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các xã, nhất là các xã đăng ký thực hiện trong năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân về Chương trình xây dựng NTM với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” và xây dụng 4 TC cứng (giao thông, thu nhập, môi trường và an ninh trật tự). Hướng dẫn các chủ thể hoàn chỉnh hồ sơ tham gia đấu giá sản phẩm (OCOP) và gia hạn sản phẩm (OCOP)”.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Thu Phượng)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN