Hội nghị báo cáo viên tháng 6-2024

04/06/2024 - 13:26

BDK.VN - Sáng 4-6-2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6-2024. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô báo cáo chuyên đề những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, Luật Đất đai có 16 chương, tăng 2 chương so với Luật Đất đai năm 2013; bổ sung 1 chương về phát triển Quỹ đất; tách riêng chương về Thu hồi đất, trưng dụng đất và chương về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 260 điều, gồm sửa đổi, bổ sung 180 điều; bổ sung mới 78 điều; bỏ 30 Điều (do gộp 13 điều, bỏ 13 điều và tách 4 điều).

Về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô đề nghị các báo cáo viên cần bám sát nội dung chuyên đề được thông tin tại hội nghị. Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với cao điểm thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025.

          Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô trình bày chuyên đề.

Đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, nhất là các huyện ven biển đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sát hợp thực tế để nâng cao nhận thức của ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển.

Tuyên truyền các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của tỉnh. Tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom; Khu công nghiệp Phú Thuận; đường dây 110kV; dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa (Ba Tri); 3 dự án cầu kết nối tuyến động lực ven biển (cầu Cửa Đại; cầu Ba Lai 8; cầu Cổ Chiên 2); tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân về các giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN