Mỏ Cày Nam phát triển mới hộ kinh doanh cá thể

12/06/2024 - 05:18

BDK - Thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (DN) huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, lồng ghép kế hoạch triển khai thực hiện phát triển 5 ngàn DN và xây dựng 100 DN dẫn đầu của tỉnh trên địa bàn huyện, UBND huyện Mỏ Cày Nam đã có nhiều nỗ lực khuyến khích, động viên người dân nâng cao ý chí tự lập, vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững.

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam chia sẻ, đóng góp ý kiến với lãnh đạo huyện nhân buổi họp mặt do UBND huyện tổ chức.  Ảnh: T. Thảo

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam chia sẻ, đóng góp ý kiến với lãnh đạo huyện nhân buổi họp mặt do UBND huyện tổ chức.  Ảnh: T. Thảo 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện phát triển mới 230/400 hộ kinh doanh cá thể, đạt 57,5% kế hoạch. Thành lập mới 34/45 DN/đơn vị trực thuộc, đạt 75,56% kế hoạch. Trong đó, có 2 DN chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình đến nay đã phát triển mới 3.775 hộ kinh doanh cá thể; thành lập mới 364 DN/công ty, trong đó, có 62 DN chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể, 47 DN khởi nghiệp, 1 DN đổi mới sáng tạo, 2 DN khoa học công nghệ.

Hiện toàn huyện có 135 tổ hợp tác (THT) hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tăng 4 THT, có 21 hợp tác xã (HTX), trong đó 15/16 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động có hiệu quả, có liên kết với DN. Hoạt động của các THT, HTX tiếp tục được củng cố; công tác theo dõi, hỗ trợ từng bước được tăng cường.

Bên cạnh đó, huyện còn triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn khuyến công của huyện năm 2024. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát đăng ký 4 DN, cơ sở sản xuất có nhu cầu đăng ký vốn khuyến công tỉnh năm 2024. Đồng thời, giải quyết việc làm cho lao động trong nước 1.000/2.000 lao động, đạt 50% kế hoạch.

Lãnh đạo huyện đã trao đổi, đối thoại với các DN, ghi nhận những đóng góp của DN, thể hiện sự kỳ vọng của huyện đối với DN và thông tin tóm tắt về định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 của huyện. Hỗ trợ, trao vốn cho 3 thanh niên mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 207 triệu đồng. Toàn huyện có 47 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP với 26 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 43 sản phẩm đạt 3 sao.

6 tháng cuối năm 2024, huyện phấn đấu phát triển mới 16 DN. Trong đó, có 1 DN khởi nghiệp, 3 DN chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể; phát triển mới 150 hộ kinh doanh cá thể. Tổ chức 10 cuộc vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển lên DN. Ban hành kế hoạch và tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp huyện Mỏ Cày Nam năm 2024”. Đồng thời, huyện theo dõi tình hình và hỗ trợ hoạt động các THT, HTX; hỗ trợ các HTX nông nghiệp tổ chức đại hội thường niên năm 2024, đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029; thành lập 5 THT theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX hiện có (5 HTX); phấn đấu thành lập mới 1 HTX.

Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN