Về Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận

17/06/2024 - 05:21

BDK - Ngày 13-7-2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 02/NQ-HĐND về giám sát việc triển khai thực hiện Dự án (DA) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận, huyện Bình Đại. Sau gần 2 năm UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu đạt một số kết quả nhất định.

Khảo sát tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận.

Dự án Đầu tư xây dựng CSHT KCN Phú Thuận có tổng mức đầu tư 3.539.586 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 3.443.281 triệu đồng, phần còn lại huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2025. Kế hoạch bố trí vốn: Kế hoạch vốn năm 2024 là 457.184 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 5-6-2024 là 150.609 triệu đồng, đạt 33% so với kế hoạch năm 2024, dự kiến đến cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Vốn ngân sách tỉnh bố trí từ đầu DA đến tháng 6-2024 là 2.664.306 triệu đồng.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC), tổng diện tích đất thu hồi 231,78ha; đã ban hành quyết định thu hồi đất các hộ dân sử dụng với diện tích 216,2ha. Chủ đầu tư đã nhận bàn giao mặt bằng 9 đợt, với 1.034/1.093 hộ, diện tích 199,96/216,2ha, tăng 87 hộ so với tháng 11-2023. Về công tác di dời mộ, đã hoàn thành di dời 1.196 ngôi mộ, đạt 100%. Đến nay đã phê duyệt phương án bố trí TĐC 4 đợt cho 585 hộ; tổ chức bốc thăm 551/585 hộ, công nhận kết quả bốc thăm của 540/551 hộ. Đã trao quyết định giao đất 2 đợt cho 475/551 hộ, đang hoàn chỉnh thủ tục giao đất cho các hộ dân còn lại. Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 7 gói thầu thi công xây dựng, 7 gói thầu tư vấn và 6 gói thầu phi tư vấn, giá trị phê duyệt là 2.751.784 triệu đồng. Đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và triển khai thi công 5 gói thầu, 1 gói thầu đang triển khai công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Điều 2 của NQ số 02/NQ-HĐND: Các nội dung đã thực hiện xong, gồm thực hiện công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 DA Đầu tư xây dựng CSHT KCN Phú Thuận và DA Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ KCN Phú Thuận. Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 5-8-2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh, phù hợp với giá thị trường trong giai đoạn tiếp theo. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong vùng DA hiểu rõ đây là DA có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh, được Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua, nhất là đối với các hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt, chưa đồng ý nhận tiền bồi thường để các hộ dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho DA Đầu tư xây dựng CSHT KCN Phú Thuận, xây dựng CSHT Khu nhà ở công nhân và khu TĐC phục vụ KCN Phú Thuận (khu TĐC). Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA TĐC cho người dân trong vùng DA, tiến độ xây dựng KCN Phú Thuận để sớm giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người dân trong vùng DA.

Đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư DA Đầu tư xây dựng CSHT KCN Phú Thuận; thực hiện chính sách hỗ trợ hợp lý, đúng quy định pháp luật cho hộ dân thuộc diện di dời TĐC trong KCN Phú Thuận và phải tiếp tục TĐC lần 2 do tác động của 1 DA khác.

Rà soát giải quyết các kiến nghị hợp lý của hộ dân về giá bồi thường đất và kiến trúc công trình trên đất, cây trồng, suất TĐC, vị trí TĐC, giá đất TĐC theo quan điểm tạo thuận lợi, có lợi nhất cho hộ dân nhưng phải đúng quy định pháp luật, không làm phức tạp thêm tình hình. Đồng thời, quan tâm đến việc thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người dân trong vùng DA: công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thuê nhà ổn định cuộc sống cho người dân thuộc diện TĐC trong vùng DA…

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiến độ theo tinh thần NQ của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huy động nguồn lực đầu tư sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng KCN Phú Thuận theo NQ của Tỉnh ủy giao và thực hiện kết nối kêu gọi đầu tư thứ cấp vào KCN theo tiêu chí sau: trình độ công nghệ sản xuất cao, tạo giá trị tăng thêm cho kinh tế tỉnh nhà, khai thác tốt nhất nguồn thu ngân sách tỉnh, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng đất đai. UBND tỉnh ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, đảm bảo theo tiến độ DA. Đồng thời, thực hiện mời gọi đầu tư vào KCN theo kế hoạch, tiến độ DA để tăng thu cho ngân sách.

Hiện nay đã có 22 nhà đầu tư tìm hiểu và đăng ký nhu cầu thuê đất, tổng diện tích khoảng 142/167,68ha xây dựng nhà máy, xí nghiệp, chiếm 85% diện tích đất có khả năng cho thuê với các nhóm ngành nghề may mặc, dệt nhuộm, chế biến thủy sản, chế biến dừa, sản xuất, bảo quản thực phẩm rau củ quả, sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời; sản xuất giấy, bao bì giấy... Trong đó, đã đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Sapphire và MBM Consortium với DA đầu tư nhà máy chế biến nông sản Sapphire, nhà máy chế biến thủy sản, tổng diện tích 16ha.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN